Nâng cấp lên Pro

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh cách Trái Đất 100 năm ánh sáng nằm trong vùng có thể ở được. Hành tinh này được đặt tên TOI 700 e nhiều khả năng là một hành tinh đá có kích cỡ bằng 95% Trái Đất.
Một hành tinh khác trong hệ thống, được phát hiện vào năm 2020 và đặt tên là TOI 700 d, cũng có kích cỡ tương đương Trái Đất.
Cả TOI 700 d và e đều nằm trong vùng ở được của ngôi sao, nghĩa là cách ngôi sao một khoảng phù hợp mà nước dạng lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của chúng. Khả năng tồn tại nước ở dạng lỏng cho thấy bản thân các hành tinh này có thể đang hoặc đã từng là nơi hỗ trợ sự sống.
Tuy nhiên để xác định cụ thể thì cần nhiều thời gian nghiên cứu thêm. Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi các hành tinh này.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa công bố phát hiện một ngoại hành tinh cách Trái Đất 100 năm ánh sáng nằm trong vùng có thể ở được. Hành tinh này được đặt tên TOI 700 e nhiều khả năng là một hành tinh đá có kích cỡ bằng 95% Trái Đất. Một hành tinh khác trong hệ thống, được phát hiện vào năm 2020 và đặt tên là TOI 700 d, cũng có kích cỡ tương đương Trái Đất. Cả TOI 700 d và e đều nằm trong vùng ở được của ngôi sao, nghĩa là cách ngôi sao một khoảng phù hợp mà nước dạng lỏng có thể tồn tại trên bề mặt của chúng. Khả năng tồn tại nước ở dạng lỏng cho thấy bản thân các hành tinh này có thể đang hoặc đã từng là nơi hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên để xác định cụ thể thì cần nhiều thời gian nghiên cứu thêm. Các nhà khoa học đang tiếp tục theo dõi các hành tinh này.
·4427 Lượt xem