Nhà sản xuất kiêm nhà phát triển Dr David Pride đã thực hiện một dự án dựa trên nền tảng Twitter với tên gọi là “Bye-Bye Bird”.

Cụ thể, Dr David Pride đã chế tạo ra một chú chim xanh có thể “chảy nước mắt” mỗi khi có người ngưng xài Twitter cho phép anh chàng biết được bạn bè nào của mình dừng sử dụng nền tảng mạng xã hội này.

Dr David Pride đã dùng laser cắt biểu tượng con chim xanh của Twitter từ một tấm bảng. Sau đó, anh chàng dùng một hệ thống thiết bị Raspberry Pi chuyên đi tìm các bài tweet sử dụng hashtag #RIPTwitter gắn vào mặt sau của con chim.

Hệ thống thiết bị này sẽ được kích hoạt khi phát hiện ra một dòng tweet nào đó sử dụng hashtag tag #RIPTwitter, nó sẽ gửi lệnh đến một moto servo được gắn vào một ống tiêm nước. Khi đó, moto servo sẽ chuyển động để đẩy nước ra khỏi mắt khiến cho cho chú chim tiết ra những giọt nước mắt.

Trong video, Dr David Pride đã cho mọi người thấy cận cảnh cấu trúc của hệ thống Raspberry Pi và demo về cách hoạt động của chú chim xanh này lên Twitter.

Hệ thống chú chim xanh biết “khóc” của Dr Pride sử dụng Raspberry Pi 4.

Thông qua việc giao tiếp với API của Twitter, hệ thống Raspberry Pi có thể kiểm tra các bài tweet. Các nhà phát triển được cung cấp tính năng này để thử nghiệm và chính điều này đã khiến Dr Pride chọn nó để thực hiện dự án “Bye-Bye Bird” của mình.

Chứng kiến những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của chú chim xanh Twitter mỗi khi có người bạn nói lời “tạm biệt” cũng là một trải nghiệm khá thú vị.