Điều khoản

Chúng tôi điều hành trang web này và cho phép sử dụng website theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

Điều khoản cơ bản:

 1. Sử dụng website này là bạn chấp nhận các điều kiện này. Nếu bạn không hoàn toàn chấp nhận chúng, mục nhập của bạn vào website này sẽ bị coi là trái phép và bạn sẽ phải ngừng sử dụng nó ngay lập tức
 2. Bạn phải từ 13 tuổi trở lên để sử dụng website này.
 3. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động xảy ra với tài khoản của bạn.
 4. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho tài khoản của bạn.
 5. Bạn không được lạm dụng, quấy rối, đe dọa hoặc đe dọa những người dùng khác.
 6. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và mọi dữ liệu, văn bản, thông tin, tên, đồ họa, ảnh, hồ sơ, âm thanh và video clip, liên kết ("Nội dung") mà bạn gửi, đăng và hiển thị trên dịch vụ.
 7. Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack website hoặc sửa đổi một website khác để gây ra hiểu nhầm rằng nó được liên kết với website này.
 8. Bạn không được tạo hoặc gửi email không mong muốn cho bất kỳ thành viên nào ("Spam").
 9. Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
 10. Bạn không được, trong việc sử dụng website, vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn trong luật bản quyền).

Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn. Mặc dù website nghiêm cấm các hành vi và nội dung như vậy trên website của mình, nhưng bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên website của mình và dù sao bạn cũng có thể gặp rủi ro khi sử dụng dịch vụ đó.

Điều kiện chung:

 1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo bất cứ lúc nào.
 2. Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Nếu các thay đổi cấu thành thay đổi quan trọng đối với Điều khoản sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trên tài khoản của bạn. Những gì cấu thành một "thay đổi vật chất" sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi, với thiện chí và sử dụng ý thức chung và phán đoán hợp lý.
 3. Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào.
 4. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải xóa Nội dung và tài khoản có chứa Nội dung mà chúng tôi tự quyết định là bất hợp pháp, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu hoặc vi phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản sử dụng này.
 5. Dịch vụ cho phép đăng hình ảnh và văn bản được lưu trữ trên lên các website bên ngoài. Việc sử dụng này được chấp nhận (và thậm chí được khuyến khích!). Tuy nhiên, các trang trên các website khác hiển thị dữ liệu được lưu trữ trên website phải cung cấp liên kết quay lại website.

Bản quyền (Những gì của bạn là của bạn):

 1. Chúng tôi khẳng định không có quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho dịch vụ. Hồ sơ và các tài liệu được tải lên của bạn vẫn là của bạn. Bạn có thể xóa hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào bằng cách xóa tài khoản của bạn. Điều này cũng sẽ xóa bất kỳ văn bản và hình ảnh bạn đã lưu trữ trong hệ thống.
 2. Chúng tôi khuyến khích người dùng đóng góp sáng tạo của họ vào phạm vi công cộng hoặc xem xét các điều khoản cấp phép lũy tiến.
Cập nhật lần cuối vào ngày 05 tháng 01 năm 2019